I SAMSVAR MED ALLE REGLER PÅ EN OG SAMME PLATTFORM

Gjenbruk og automatisering av data
En innlogging for alle
Tilpassede dashbord for hver medarbeider

web3.png
 

SAMSVAR

Samsvar er en skybasert plattform for alle løsningene som tidligere ble levert som Whatif, Sureway og RiskManager, samt nye funksjoner.  Løsningene benyttes til å etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.


Samsvarsplattformen er bygd på moderne serverless teknologi der data gjenbrukes for automatisering og statistikk. Løsningen brukes på alle flater og har egen mobilapp for avvik og varsling. Teknologien gjør det mulig for oss å bygge nye moduler for nye regelverk.

Samsvarsplattformen har åpne API for kobling mot andre løsninger. Løsningen kan kobles til deres AD for SSO- og deres arkivsystem for automatisk arkivering.

Med Samsvarsplattformen har virksomheten en løsning, istedenfor mange systemer, for å møte alle krav. Løsningen er intuitiv og brukergrensesnittet er som i personlige apper slik at alle forstår hva som skal gjøres.


Samsvar driftes og eies av Sikri AS.

 
arbeids~~POS=TRUNC Silhouettes

MODULER PÅ SAMSVARSPLATTFORMEN

Velg de du har behov for

SAMSVAR ARKIVPLAN - NYHET

Systemorientert arkivplan med gjenbruk av all data som legges inn

KOMMUNEPLIKTER

Gir systematisk og risikobasert internkontroll, jamfør kommunelovens §25.1 og 25.2

PERSONVERN

Norges mest brukte og mest komplette personvernløsning. Inkluderer pre-utfylte protokoller.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vurder måloppnåelse for ISO 27001 (eller tilsvarende) og vurder risikoen - alt er tilrettelagt.

DOKUMENTHÅNDTERING

Utarbeid- og publiser dokumenter til ansatte, med alle funksjoner du behøver.

RISIKOVURDERING

Moderne og intuitiv løsning for risikovurderinger som møter krav i alle standarder.

AVVIKSHÅNDTERING

Meld avvik på mobil og web (android og iOS), enkel behandling og god statistikk.

VARSLING

Mobil og webløsning for melding av kritikkverdige forhold, meld anonymt., på mobil og web.

KALENDER/ÅRSHJUL

Legg inn gjentakende oppgaver, filtrert på tema og organisasjon og bli varslet i tide.

BEREDSKAPSØVELSER

Utarbeid skrivebordsøvelser og gjennomfør øvelser. Velg også blant 1300 pre-definerte øvelser.

SJEKKLISTER

Dokumenter etterlevelse på en enkel og intuitiv måte, sømløst mellom mobil og app.

SKADE ANSATT

Brukervennlig løsning som støtter etterlevelsen av lovpålagte krav til rapportering av skader på ansatte samt, småskader

SKADE ELEV/STUDENT

Brukervennlig løsning som støtter etterlevelsen av lovpålagte krav til rapportering av skader på elever og studenter.

SAMSVAR PROSESSKART

Lag prosesskart for både del og hovedprosesser, linket til dokumenter og øvrige moduler.

PERSONVERNOMBUD (PVO)

Vi er PVO for virksomheter - kanskje denne løsningen kan passe for deres virksomhet også?

BOSETNING OG MOTTAK AV FLYKTNINGER

Få status på både bosetning i kommuner samt hvordan kommunen er beredt mht helsetjeneste, skole, barnevern mv.

SAMSVAR ROS VALGSIKKERHET

Utfør ROS analyser før valg, sikkerhet, IKT sikkerhet etc. Enkelt og oversiktlig

 

BYGG DIN SAMSVARSPLATTFORM

Samsvar fungerer som byggeklosser der dere kan velge modulene dere har behov for å møte regelverk dere må etterleve. Dere kan bygge videre senere sånn at dere har all regelverksoppfølging på 1 og samme plattform. Nedenfor har vi bygd sammen noen populære pakker som hver inneholder aktuelle moduler.

web5.png
web7.png

SAMSVAR KVALITETSSYSTEM

Kan bestå av følgende moduler: Dokumenthåndtering, prosesskart, avvikshåndtering inklusive mobilapp), risikovurdering, kalender og sjekklister (for mobil og web)

Vi har også et stort bibliotek med ROS moduler, sjekklister og håndbøker som kan være nyttig for deres kvalitetssystem (les mer  om dette nedenfor).

SAMSVAR PERSONVERN
(TIDLIGERE SUREWAY)

Kan bestå av følgende moduler: protokoller, personvernerklæringer, instrukser til ansatte, innsyns og rettighetsløsning, DPIA, vurdering av sikkerhet, oversikt over samtykker, systemhåndtering og avviksløsning

Vi har et svært rikholdig bibliotek med pre-utfylte protokoller. Biblioteket er komplett for kommuner, sykehus og kraftselskap. (les mer om dette nedenfor).

web9.png
web13.png

SAMSVAR STORTINGSVALGET 2021

Vi har satt sammen med pakke med risikovurdering og øvelser, inkludert ROS moduler for: Generelle trusler, inkludert Covid-19, lokaler, stemmesedler og maskinvare, Eva Admin og Eva skanning.

Disse øvelsene er med i pakken - for å teste beredskapen: IKT hendelse, voldstrussel, Covid 19 og 

utro tjener.

Vi leverer raskt og gir dere en innføring slik at dere når å utføre ROS før valget.

SAMSVAR INTERNKONTROLL

For å møte kravene i Kommunelovens §25.1 om internkontroll anbefaler vi disse modulene: Dokumenthåndtering, avvikshåndtering, kalender og kommuneplikter.

Dersom dere fra før av har et kvalitetssystem, har dere behov for kommuneplikter, som er en svært intuitiv modul for evaluering og risikovurdering av alle lovene som har kommuneplikter (67 lover). Løsningen har med et real-time dashbord med status for alle lovene, som kommunedirektøren kan presentere til de folkevalgte, inter revisjonen og statsforvalteren.

 

SAMSVAR BIBLIOTEK MED MALER

Mange av modulene på Samsvarsplattformen har vært brukt i 10 år. Sammen med kunder har vi utviklet svært mange scenarioer for risikovurderinger, øvelser, håndbøker, sjekklister og behandlingsprotokoller. Delingskulturen gjør vi tilgjengelig og til nytte for alle via plattformen. Du sparer svært mye arbeid ved å bruke det andre har utviklet før, og det er enkelt å tilpasse til lokale forhold. Alle malene kan leveres sammen med de aktuelle modulene.

Image by Mimi Thian

SCENARIOER FOR RISIKOANALYSER

Vi har over 500 risikomoduler, hver modul inkluderer et sett med scenarioer (risikoer) og typiske barrierer/tiltak som bør være etablert. Du kan laste ned alle modulene i Samsvar risikovurdering, og tilpasse dem til lokale forhold.

ØVELSER - HENDELSESFORLØP

Vi har et bibliotek med 1200 hendelsesforløp for øvelser, så som for IKT, personvern, kommunal beredskap, dammer, kraftstasjoner, sykehjem etc. Disse kan enkelt tilpasses til lokale forhold, i Samsvar øvelser.

Riskcom.jpeg
Image by krakenimages

BEHANDLINGSPROTOKOLLER

Vi har over 500 pre-utfylte behandlingsprotokoller, blant annet komplette bibliotek for kommuner, sykehus og kraftselskap. De pre-utfylte protokollene kan lastes inn i Samsvar personvern, sammen med protokoller dere har i Excel. Svært nyttig løsning.

SJEKKLISTER

Vi har over 500 maler til sjekklister, så som til sikker jobbanalyser, vernerunder, byggekontroll, kontroll av lekeplassutstyr etc. Disse kan lastes ned i Samsvar sjekklister og tilpasses til lokale forhold.

Checklist.jpeg
istockphoto-1193663154-640x640.jpeg

HÅNDBØKER

Vi har maler til beredskapsplaner, HMS håndbøker, informasjonssikkerhet, personvern etc. Disse kan inngå i Samsvar dokumenthåndtering.

 
Image by Christopher Gower

STATE OF THE ART TECHNOLOGY

Samsvarsplattformen er bygd på moderne, sikker og skalerbar teknologi.

Serverless teknologi

Strukturerte data for gjenbruk og automatikk

Intelligente chatbots og AI / ML-tjenester

Cloud-native tekst-til-tale-tjenester

Cloud-native søkemotor

Svært robust S3-lagring

Automatisk skalerbar mht. antall brukere

 
Image by Tyler Franta

OM SIKRI AS

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen saksbehandling, dokumentforvaltning, arkivering og systemer for dokumentasjon av krav i regelverk. Vi bistår både offentlig og privat sektor til å nå sine målsettinger. Sikri AS har over 300 ansatte og har kontorer i hele Norge.

 

KONTAKT OSS

Send oss en e-post på post@sikri.no.

Eller du kan ta kontakt direkte med en av våre samsvarseksperter:

Kjetil Odin Johnsen

kjetil.johnsen@sikri.no 

95216433

Christian Jørgen Eide

christian-jorgen.eide@sikri.no

99103888

Trond Hanken

trond.hanken@sikri.no

48175720

Sikri AS

Vollsveien 4, 1366 Lysaker

Org.no: 922 308 055

web3.png