I SAMSVAR MED ALLE REGLER PÅ EN OG SAMME PLATTFORM

Gjenbruk og automatisering av data
En innlogging for alle
Tilpassede dashbord for hver medarbeider

web3.png
 

SAMSVAR

Samsvar er en skybasert plattform for alle løsningene som tidligere ble levert som Whatif, Sureway og RiskManager, samt nye funksjoner.  Løsningene benyttes til å etterleve og dokumentere krav i regelverk og standarder.


Samsvarsplattformen er bygd på moderne serverless teknologi der data gjenbrukes for automatisering og statistikk. Løsningen brukes på alle flater og har egen mobilapp for avvik og varsling. Teknologien gjør det mulig for oss å bygge nye moduler for nye regelverk.

Samsvarsplattformen har åpne API for kobling mot andre løsninger. Løsningen kan kobles til deres AD for SSO og deres arkivsystem for automatisk arkivering.

Med Samsvarsplattformen har virksomheten en løsning, istedenfor mange systemer, for å møte alle krav. Løsningen er intuitiv og brukergrensesnittet er som i personlige apper slik at alle forstår hva som skal gjøres.


Samsvar driftes og eies av Sikri AS.

 
Image by Mimi Thian

SAMSVARSPLATTFORMEN

Her er en oversikt over hvilke moduler vi kan tilby per i dag. Nye moduler utvikles.

 

SAMSVAR DOKUMENTHÅNDTERING

Utarbeid og publiser håndbøker til alle ansatte.

SAMSVAR AVVIKSHÅNDTERING

Meld avvik på mobil og/eller web, med pushvarsel til behandler.

SAMSVAR RISIKOVURDERING

Full oversikt over alle farer dere må vise oppmerksomhet. Samsvar risikovurdering er det samme som tildigere Whatif.

SAMSVAR SJEKKLISTER

Utfør vernerunder, SJA, inspeksjoner mv. sømløst mellom mobil og web.

SAMSVAR PERSONVERN

Komplett personvernløsning med svært mye gjenbruk av data. Norges mest brukte personvernløsning. Samsvar personvern er det samme som tidligere Sureway.

SAMSVAR KOMMUNEPLIKTER

Vurder måloppnåelse og risiko for plikter (i alt 67 lover) etter Kommunelovens §25.1. Dashbord med status for kommunedirektøren.

SAMSVAR KALENDER

Ha oversikt over alle oppgaver, også de gjentakende, fordelt på avdelinger og tema.

SAMSVAR PROSESSKART

Visualiser prosesser og link dem til dokumenter, sjekklister mv.

SAMSVAR AKTØRPLIKTER

Vurder måloppnåelse og risiko for alle regler dere må styre etter. Dashbord med real-time status for ledelsen.

SAMSVAR ØVELSER

Utarbeid og gjennomfør skrivebordsøvelser som tester beredskapen. Samsvar øvelser er det samme som tidligere ExerCrises.

SAMSVAR E-LÆRING

Lag e-læringskurs på kort tid og publiser dem til alle ansatte og få oversikt over hvem som kan hva.

SAMSVAR ISO 27001

Vurder måloppnåelse for standardens 14 styringsmål og utfør risikovurderinger. Dashbord med real-time status for ledelsen.

SAMSVAR ARKIVPLAN

Moderne arkivplan som kan gjenbruke data fra perosnvernløsningen (protokoller).

SAMSVAR KOMPETANSEOVERSIKT

Medarbeidere registrerer selv sin kompetanse, sammen med vedlegg slik at dere har full oversikt.

SAMSVAR COVID-19 HÅNDTERING

Ha real-time oversikt over smittevernutstyr, senger og personell

SAMSVAR VARSLING

Her kan ansatte varsle trygt om uønskede forhold på arbeidsplassen, jamfør krav i AML.

SAMSVAR SKADE ANSATT

Registrer alle data som kreves av myndigheter og forsikringsselskap.

SAMSVAR SKADE ELEV

Registrer alle data som kreves av myndigheter og forsikringsselskap.

SAMSVAR INTERESSENTANALYSER

Klarlegg på hvilken måte de enkelte interessentene vil kunne komme til å påvirke eller bli påvirket av prosjekter.

SAMSVAR SYSTEMHÅNDTERING

Registrer (last opp) alle datasystemer og ha all info samlet på et sted, inkludert sikkerhet, kontrakter, avtaler etc.

NYE MODULER KOMMER

Vi benytter teknologien og løsningene vi har utviklet til å lage nye løsninger.

BYGG DIN SAMSVARSPLATTFORM

Samsvar fungerer som byggeklosser der dere kan velge modulene dere har behov for å møte regelverk dere må etterleve. Dere kan bygge videre senere sånn at dere har all regelverksoppfølging på 1 og samme plattform. Nedenfor har vi bygd sammen noen populære pakker som hver inneholder aktuelle moduler.

web5.png
web7.png

SAMSVAR KVALITETSSYSTEM

Kan bestå av følgende moduler: Dokumenthåndtering, prosesskart, avvikshåndtering inklusive mobilapp), risikovurdering, kalender og sjekklister (for mobil og web)

Vi har også et stort bibliotek med ROS moduler, sjekklister og håndbøker som kan være nyttig for deres kvalitetssystem (les mer  om dette nedenfor).

SAMSVAR PERSONVERN
(TIDLIGERE SUREWAY)

Kan bestå av følgende moduler: protokoller, personvernerklæringer, instrukser til ansatte, innsyns og rettighetsløsning, DPIA, vurdering av sikkerhet, oversikt over samtykker, systemhåndtering og avviksløsning

Vi har et svært rikholdig bibliotek med pre-utfylte protokoller. Biblioteket er komplett for kommuner, sykehus og kraftselskap. (les mer om dette nedenfor).

web9.png
web13.png

SAMSVAR STORTINGSVALGET 2021

Vi har satt sammen med pakke med risikovurdering og øvelser, inkludert ROS moduler for: Generelle trusler, inkludert Covid-19, lokaler, stemmesedler og maskinvare, Eva Admin og Eva skanning.

Disse øvelsene er med i pakken - for å teste beredskapen: IKT hendelse, voldstrussel, Covid 19 og 

utro tjener.

Vi leverer raskt og gir dere en innføring slik at dere når å utføre ROS før valget.

SAMSVAR INTERNKONTROLL

For å møte kravene i Kommunelovens §25.1 om internkontroll anbefaler vi disse modulene: Dokumenthåndtering, avvikshåndtering, kalender og kommuneplikter.

Dersom dere fra før av har et kvalitetssystem, har dere behov for kommuneplikter, som er en svært intuitiv modul for evaluering og risikovurdering av alle lovene som har kommuneplikter (67 lover). Løsningen har med et real-time dashbord med status for alle lovene, som kommunedirektøren kan presentere til de folkevalgte, inter revisjonen og statsforvalteren.

 

SAMSVAR BIBLIOTEK MED MALER

Mange av modulene på Samsvarsplattformen har vært brukt i 10 år. Sammen med kunder har vi utviklet svært mange scenarioer for risikovurderinger, øvelser, håndbøker, sjekklister og behandlingsprotokoller. Delingskulturen gjør vi tilgjengelig og til nytte for alle via plattformen. Du sparer svært mye arbeid ved å bruke det andre har utviklet før, og det er enkelt å tilpasse til lokale forhold. Alle malene kan leveres sammen med de aktuelle modulene.

Image by Mimi Thian

SCENARIOER FOR RISIKOANALYSER

Vi har over 500 risikomoduler, hver modul inkluderer et sett med scenarioer (risikoer) og typiske barrierer/tiltak som bør være etablert. Du kan laste ned alle modulene i Samsvar risikovurdering, og tilpasse dem til lokale forhold.

ØVELSER - HENDELSESFORLØP

Vi har et bibliotek med 1200 hendelsesforløp for øvelser, så som for IKT, personvern, kommunal beredskap, dammer, kraftstasjoner, sykehjem etc. Disse kan enkelt tilpasses til lokale forhold, i Samsvar øvelser.

Riskcom.jpeg
Image by krakenimages

BEHANDLINGSPROTOKOLLER

Vi har over 500 pre-utfylte behandlingsprotokoller, blant annet komplette bibliotek for kommuner, sykehus og kraftselskap. De pre-utfylte protokollene kan lastes inn i Samsvar personvern, sammen med protokoller dere har i Excel. Svært nyttig løsning.

SJEKKLISTER

Vi har over 500 maler til sjekklister, så som til sikker jobbanalyser, vernerunder, byggekontroll, kontroll av lekeplassutstyr etc. Disse kan lastes ned i Samsvar sjekklister og tilpasses til lokale forhold.

Checklist.jpeg
istockphoto-1193663154-640x640.jpeg

HÅNDBØKER

Vi har maler til beredskapsplaner, HMS håndbøker, informasjonssikkerhet, personvern etc. Disse kan inngå i Samsvar dokumenthåndtering.

 
Image by Christopher Gower

STATE OF THE ART TECHNOLOGY

Samsvarsplattformen er bygd på moderne, sikker og skalerbar teknologi.

Serverless teknologi

Strukturerte data for gjenbruk og automatikk

Intelligente chatbots og AI / ML-tjenester

Cloud-native tekst-til-tale-tjenester

Cloud-native søkemotor

Svært robust S3-lagring

Automatisk skalerbar mht. antall brukere

 
Image by Tyler Franta

OM SIKRI AS

Sikri er en av Norges ledende leverandører innen saksbehandling, dokumentforvaltning, arkivering og systemer for dokumentasjon av krav i regelverk. Vi bistår både offentlig og privat sektor til å nå sine målsettinger. Sikri AS har over 300 ansatte og har kontorer i hele Norge.

 

KONTAKT OSS

Send oss en e-post på post@sikri.no.


Du kan også chatte med oss, se nederst i høyre hjørne.


Eller du kan ta kontakt direkte med en av våre samsvarseksperter:

Kjetil Odin Johnsen

kjetil.johnsen@sikri.no 

95216433

Christian Jørgen Eide

christian-jorgen.eide@sikri.no

99103888

Trond Hanken

trond.hanken@sikri.no

48175720

Sikri AS

Vollsveien 4, 1366 Lysaker

Org.no: 922 308 055

web3.png