TJENESTER OVERSIKT

Vi som jobber med Samsvar leverer en rekke tjenester som kan være dere til nytte. Se nedenfor for oversikt

Business Research

PERSONVERNOMBUD SOM TJENESTE

Personvernombud (PVO) - en pådriver og rådgiver for å følge opp personvernarbeidet.


Vi leverer PVO som tjeneste - og er i dag ombud for en rekke virksomheter, blant andre til 28 kommuner. Kanskje denne løsningen kan passe for dere?

Lurer du på hvorfor det er viktig å være god på personvern? Les mer her.


Eksempler på oppgaver:

- Ombudet skal kontrollere overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern

-Samle inn informasjon for å identifisere behandlingsaktiviteter

Informere, gi råd og anbefalinger for å sikre regelverketterlevelse


Gjennomføre holdningsskapende arbeid og opplæring


Fungere som kontaktperson med tilsynsmyndighetene

Bistå ved brudd på personvernreglene

healthcare-risk-manager-500x333.jpeg

ROS, DPIA OG ØVELSER VED INNFØRING AV VELFERDSTEKNOLOGI

Sikri tilbyr veiledning og tilpassede øvelser ved innføring av velferdsteknologi.

Tjenesten inneholder:


- Gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) tilpasset Velferdsteknologi


- Workshop - Behandlings- og sikkerhetsprotokoll, samt DPIA (Data Protection Impact Assessment)


- Beredskapsøvelser - Innføring av Velferdsteknologi


Tjenestene forutsetter at kunden har modulene Samsvar Risikovurdering (tidligere WhatIf), Beredskapsøvelser.

Image by John Schnobrich

SAMSVAR RISIKOVURDERING - HVORDAN KOMME I GANG?

Samsvar risikovurdering (tidligere WhatIf) er en intuitiv og pedagogisk løsning som tar i bruk de ansattes kunnskap og erfaring, både for å få fram risikoene og for å forankre virksomhetens risiko hos de ansatte.


For at dere skal lettere komme i gang tilbyr vi et kurs/workshop hvor vi viser hvordan løsningen brukes, samt at vi hjelper dere i gjennomføringen av en risikovurdering hvor vi tar utgangspunkt i en case. 


Hensikten med risikoanalysen er å identifisere trusler og dermed kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig beredskap.


Tjenesten forutsetter at kunden har modulen Samsvar risikovurdering.

Image by Scott Graham

FERDIGSTILLING AV BEHANDLINGSPROTOKOLLER

Jobben med å gå igjennom alle protokollene, gjøre rettinger og merke de ulike punktene som gjennomført er en stor jobb.


Vi i Sikri tilbyr derfor å hjelpe dere i jobben med å gjøre protokollene klar for publisering. Tjenesten inneholder:


- Oppgradering av protokoller til siste versjon.

- Gjennomgang og ferdigstillelse av protokollene.


Merk at opplysninger som dere som kunde selv sitter med på svarene på, må fylles inn i protokollene i etterkant. Dette er f.eks. opplysninger om hvilke systemer som benyttes, og hvor opplysningene lagres.

Tjenesten forutsetter at kunden har modulen Samsvar Personvern (tidligere Sureway).