Stortingsvalg.jpeg

SAMSVAR VALGSIKKERHET

Valgdirektoratet har utarbeidet en sikkerhetsveileder for valggjennomføring. Her kreves det som minimum at kommuner og fylkeskommuner gjennomfører en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) før gjennomføring av valget.

Når ROS er gjennomført skal valgstyret beslutte om risiko og tiltak er akseptable. Sikkerhetsveilederen beskriver ROS som et minimum og anbefaler også ytterligere sikkerhetstiltak, eksempelvis øvelser.

Vi har utviklet en løsning med ferdige moduler for ROS analyser og øvelser, basert på sikkerhetsveilederen – som benyttes av den enkelte kommune/fylkeskommune på egenhånd, uten bistand/valgpåvirkning fra oss.

Se video om løsningen her


Gjennomføringen gjøres med Samsvar risikovurdering og Samsvar øvelser – som er skybaserte løsninger som kan tas i bruk umiddelbart. 

Følgende ROS moduler leveres med løsningen:

Generelle farer, med fokus på Covid-19

Lokaler, stemmesedler og maskinvare

EVA Admin

EVA Skanning

Følgende øvelser er med i løsningen:

Sikkerhetshendelse

IKT hendelse

Covid-19 hendelse

Utro tjener

Resultatet fra ROS analysene presenteres i rapporter og på et dashbord med oversikt over høyeste risikoer – klart for godkjenning av valgstyret.

Gjennomføringen er enkel og dere slipper det meste av for- og etterarbeid. Løsningen leveres med opplæringsvideo og opplæringswebinar med i prisen.

Vi kan levere på dagen.